I 0. klasse skal vi lege med tal og talforståelse. Vi skal finde former, figurerer og lave mønstre. Vi skal finde 10'er-venner og lave små regnehistorier. Man kan nemlig godt hygge sig med matematik - og dét skal vi prøve!

I dette forløb skal du lære at beskæftige dig med det ellers så abstrakte begreb, kærlighed. 

Du skal læse nogle tekster, og du skal skrive nogle tekster selv. 

😉

Læringsmål

 1. Læsning
  • Eleven kan orientere sig i tekstens dele.
  • Eleven kan sammenholde teksters formål og indhold med læseformål.
  • Eleven kan anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af tekster
  • Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne.
 2. Fremstilling
  • Eleven har viden om fremstillingsprocesser.
  • Eleven har viden om tænkeskrivning, brainstorm og mindmap.
  • Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter.
  • Eleven kan anvende afsnit og sætte komma.
  • Eleven kan stave alle almindelige ord sikkert.
  • Eleven har viden om sætnings- og tekststruktur.
 3. Fortolkning
  • Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning.
  • Eleven kan læse med fordobling.
  • Eleven kan undersøge fortællerpositioner.
  • Eleven kan undersøge teksters rum og tid.
  • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten.
 4. Kommunikation
  • Eleven kan iagttage en kommunikationssituation.

I dette Danskforløb skal du læse nogle dagbøger og personlige breve. Her er især fokus på afsender men også på modtager. Nogle af brevene/dagbøgerne er autentiske, mens andre er "fabrikerede" til lejligheden. Der vil være læsestof, som du også har mulighed for at få læst op, og der vil være nogle opgaver hertil.

Den endelige opgave går ud på, at du selv skal skrive noget personligt. Det må gerne være noget, du opdigter, hvis du ikke har lyst til at skrive om noget fra dit eget virkelige liv. 

Ordfinderen - en enkelt øvelse 

Lad eleven øve sig i at finde ordene. 
Brug for eksempel de fundne ord til at lave ekstra øvelser med disse ord. 

For eksempel. 
- Sig eller skriv en sætning med ordet
- Øv dig i at bøje ordet 
- Skriv en kort historie, hvor x-antal af ordene skal inddrages 

Du kan finde flere forslag i selve rummet. 

Obs: Er du underviser skal du huske, at indberette din brug af materialet til CopyDan. 

Gratis mikro online skole er en smagsprøve for især hjemmeundervisere og lærere i grundskolen. Du er selvfølgelig også velkommen til at snuse til det, hvis du blot er nysgerrig på, hvordan det ser ud, hvis du overvejer at melde dit barn ind hos Skolen Online. 

Du kan både prøve forløb, og få kontakt til andre forældre eller undervisere i forummet. 
Vi håber det inspirerer din egen undervisning og måske giver dig lyst til at prøve Skolen Online 🐉

OBS: Husk at indberette til copydan, hvis din skole er udpeget til copydan-registrering. 

Geminiderne - et ganske kort indblik

Du får her 3 korte tekster samt fakta om Geminiderne. 

Der er desuden 3 små hæfter med tegninger der kan farvelægges eller nydes som de er. 

God fornøjelse 🌟