I dette forløb skal du lære at beskæftige dig med det ellers så abstrakte begreb, kærlighed. 

Du skal læse nogle tekster, og du skal skrive nogle tekster selv. 

😉

Læringsmål

 1. Læsning
  • Eleven kan orientere sig i tekstens dele.
  • Eleven kan sammenholde teksters formål og indhold med læseformål.
  • Eleven kan anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af tekster
  • Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne.
 2. Fremstilling
  • Eleven har viden om fremstillingsprocesser.
  • Eleven har viden om tænkeskrivning, brainstorm og mindmap.
  • Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter.
  • Eleven kan anvende afsnit og sætte komma.
  • Eleven kan stave alle almindelige ord sikkert.
  • Eleven har viden om sætnings- og tekststruktur.
 3. Fortolkning
  • Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning.
  • Eleven kan læse med fordobling.
  • Eleven kan undersøge fortællerpositioner.
  • Eleven kan undersøge teksters rum og tid.
  • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten.
 4. Kommunikation
  • Eleven kan iagttage en kommunikationssituation.