I dansk kommer vi igennem kompendier, spændende emner og grammatik samt litteratur. 

Vi lærer om det danske sprog, litteratur, grammatik, stavning og læsning. Vi inddrager forskellige materialer som bøger, tekster, film. Vi analyserer tekster samt øver os i at udtrykke os skriftligt og mundtligt på dansk.


Course rating: 5.0(2)

Kurset dækker undervisningen i historie og kristendom for 5 og 6 årg.

Course rating: 5.0(1)