Her ligger emnedage, omlagt undervisning etc. for udskolingen